Volkan Varol Ebru Dikmen Metin Ş. Dikmen Muhittin Erden Meral Nugay Dikmen İsmet Çavuşoğlu Aziz Özdemir Hande Rastgeldi Oğuz Demir Evrim Kılıç Faruk Solak Serdar Aslan Nurcan Perdahçı

Burada Platformu

"Burada Platformu" sanatı kültür ile bir bütün içerisinde harmanlayan, hayatı canlı kılan ve ona rengini veren; yaratıcı ve özgür düşüncenin birebir yansımalarına ayna tutan, yepyeni bir sanat ateşesi olarak meydana gelmiş bir sanat platformudur.

Misyon

"Burada Platformu" sanatsal kimliğini yaratıcılık ve farklılık olguları içerisinde, tanınan ve bilinen sanat akımları ve çalışmaları ile sınırlı kalmaksızın kurulan, yelpazesini geniş tutarak projeler üreten; bilinmeyenlerle birlikte artan boşlukları doldurmak amacı ile profesyonel ekip ve yönetim çerçevesinde kurulan finansal açıdan da stabil bir sanat oluşumudur.

Sanatın her alanına yönelebilen, değerlendirebilen ve en önemlisi tüm bunları birbirleriyle tam olarak doğru orantıda hayata aktarabilen, yaratıcı bir ekibin bir araya gelerek reklam, PR, pazarlama gibi hizmetleri üstlendiği, sergi ve performans çalışmaları organize ederek geniş kitlelere hitap eden ve gelişme imkanları sağlayan bir oluşumdur..

Vizyon

Pek çok sanat dalında görev almak isteyen "Burada Platformu", çağdaş sanat ve yeni formlar kazanmış sanat dallarını kapsayan ortak çalışmalar içerisinde yer alarak yeni ve farklı kültürlerin ortaya çıkartılması ve tanıtılmasında sanatsal bilinirliğin ve farkındalığın artışına katkıda bulunarak destek olacaktır.