Fotoğraf Neyi Anlatır
Caner Aydemir / Hayalperest Yayınevi
Kitabı beğen ya da paylaş:
Fotoğraf Neyi Anlatır
Yazar: Caner Aydemir
Yayınevi: Hayalperest Yayınevi
ISBN: 978-605-63346-9-6
Sayfa Sayısı: 208
Web sitesi: http://www.hayalperest.com.tr

* Walter Benjamin - Fotoğrafın Küçük Tarihi
* Andre Bazin - Fotoğraf Görüntüsünün Varlık Bilimi
* Rosalind E. Krauss - Fotoğrafı Yeniden Keşfetmek
* Beyhan Özdemir - Çağdaş Sanat Akımları ve Fotoğraf
* Merter Oral - Fotoğraf ve Toplumsal Değişme
* Jean Baudrillard - Yokoluş Sanatı
* Orhan Alptürk - Baudrillard ve Fotoğraf
* Sadık Tumay - Kimliğin Hiper Gerçek Boyutu ve Fotoğraf
* Ahu Antmen - Çağdaş Sanatta Fotoğraf Kullanımı ve Türkiye’de Fotoğraf Temelli Sanat Üzerine Düşünceler
* Birsel Matara - 80’den Günümüze Türk Fotoğraf Sanatına Genel Bir Bakış
* M. W. Marien - Siyasetin İfadesi-Fotoğrafı Düşünmek
* Göran Sonesson - Fotografik Göstergebilimin Kısa Tarihi

Yayınevinin diğer kitapları