Mitolojiden Alegoriye
Zühre İndirkaş / Tekhne Yayınları
Kitabı beğen ya da paylaş:
Mitolojiden Alegoriye
Yazar: Zühre İndirkaş
Yayınevi: Tekhne Yayınları
ISBN: 978-605-84817-3-2
Sayfa Sayısı: 86
Web sitesi: http://www.tekhneyayinlari.com

Bu çalışmada Batı dünyasının kültürel yapısını besleyen mitosların özellikle Batı resim sanatına yansımaları ve geçirdiği anlamsal dönüşümler tartışılmaktadır. Bilindiği gibi Erwin Panofsky’ye göre sanat yapıtının salt biçim olarak ele alınıp incelenmesi onun anlaşılmasında yetersiz kalır. Biçimin yanı sıra bir de konusu, içeriği ve anlamsal boyutu vardır. Çalışmada Panofsky’nin yöntemiyle yorumlanan üç makale yer almakta. Her biri farklı bir mitolojik kimliğin betimlendiği yapıtlar, din, felsefe, sanatçının kişiliği ve çağının kültürel yapısı bağlamında değerlendirilmiştir.

Yayınevinin diğer kitapları