Marcel Duchamp - Sanatı ve Felsefesi
Özlem Kalkan Erenus / Tekhne Yayınları
Kitabı beğen ya da paylaş:
Marcel Duchamp - Sanatı ve Felsefesi
Yazar: Özlem Kalkan Erenus
Yayınevi: Tekhne Yayınları
ISBN: 978-605-85612-6-7
Sayfa Sayısı: 128
Web sitesi: http://www.tekhneyayinlari.com

Yirminci Yüzyıl Sanatı’nın en önemli figürlerinin başında gelen Marcel Duchamp, sanatını retinal algının ötesine taşımayı başarmıştır. Zihinsellik zemini üzerine kurgulanan; düşünceler, kelimeler ve imgelem gücü birbirlerini sürekli etkilerken, bir yandan da kendilerine ait etki alanlarına mutlak biçimde sahip çıkarak görselleşmiş ve yepyeni bir sanat olgusuyla tanışmamızı sağlamıştır. Sanatı başlı başına zihinsel bir etkinliğe dönüştüren Marcel Duchamp’ın yapıtlarını çözümlemeye yönelik bir deneme olarak değerlendirilebilecek bu kitap çalışmasının, görsel sanatların düşünsel boyutlarıyla ilgili yaklaşımlara alçakgönüllü bir katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Yayınevinin diğer kitapları