İsmet Çavuşoğlu
YAZI
Yazan: İsmet Çavuşoğlu, 5 Ocak 2014
İSTANBUL

Çağdaş Sanatta Türk ve Bulgar Sanatçılar

Yazıyı beğen ya da paylaş:

1. 1980 sonrası Türkiye’de sanat ortamı; Günümüzde Türk sanatı, Dünya sanatının paralelinde bir gelişme göstermektedir. Tüm sanat akımları ve hareketleri Türk sanatında kabül görmüş olup pek çok sanatçı yetişmiştir. Genelde geçmişte Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, ABD gibi sanatta sağlam geleneğe bağlı olan ülkelerde devlet bursu ile sanat eğitimini tamamlayan sanatçılarımız Türkiye’ye belirli bir Avrupa deneyimi ile döndüler. Aynı zamanda bazı sanatçılarımız sanat eğitimciliği de yaparak farklı dallarda sanatçılar yetiştirdiler. 1980’lere gelindiğinde ise Avrupa ve Amerika’daki sanatsal etkinliklerden farkı kalmayan ülkemizde görsel sanatlar alanında büyük gelişmeler yaşandı. Güzel Sanatlar Fakülteleri, Galeri ve müze sayıları çoğaldı, bienaller, sanat fuarları, sanat sempozyumları, karma sergiler, yarışmalar, kişisel sergiler, sanat müzayedeleri, workshop organizasyonları rutin hale gelip, Türkiye’de çağdaş sanat ortamı çok dinamikleşti.

2. 1980 sonrası Bulgaristan’da sanat ortamı; Bulgaristan 1989 yılına kadar sosyalist bir toplum olarak sanata önem vermişti. Devlet eliyle sanatçılara farklı destekler sunulduğu bilinmektedir. Bulgar sanatçılar da Türkiye’de olduğu gibi, İtalya’da, Fransa’da, Rusya’da, Almanya’da, Avusturya’da, Çekoslovakya’da, Polonya’da eğitim gördüler. Yetişme ve çalışma tarzları ile dönemsel gelişmeler de Türkiye ile paralellik gösterdiler. Bulgar Ressamlar Birliği ve Kültür Bakanlığı sanatsal etkinlikleri düzenleyip sanatçıların katılımını sağladı. Ulusal sergiler, yarışmalar, bienaller, trienaller, sempozyumlar, kişisel sergiler v.b. organizasyonlar düzenlendi. Her vilayette Sofya Merkez Ressamlar Birliğine bağlı olarak Ressamlar Birliği Grupları kuruldu ve sanatsal çalışmalar il bazında da gelişme gösterdi. Toplumsal gerçekçilik, sanatçıların çalışmalarında oldukça itibar görüyordu. Demokrasiye geçişle beraber tüm sanat akımları ve hareketleri serbestçe uygulanır oldu. Oysa ki, Türk sanatçıları çok daha özgür çalışmalar ile çağdaş sanatta büyük bir gelişme içerisindeydi. Son yıllarda Bulgar sanatçılar da cesaretli eserler üretmekle beraber çağdaş sanat ortamlarında yer almaya başladılar.

3.Türk ve Bulgar sanatçıların uluslararsı sanat etkinliklerine katılımı; Türk sanatçıların uluslar arasıetkinliklerde önemli yere sahip olması, ülkemizde görsel sanatların önemini arttırmıştır. Örneğin; İstanbul bienaline katılan Türk sanatçıların sayısı çoğalmış olup nitelik ve nicelik kazanmıştır.Venedik bienali, Berlin bienali, Londra, New York, Dubai, Shangay, Paris, Zürih, Madrit v.b. galerilerinde ve müzelerinde Türk sanatçılarının eserlerinin sergilenmesi, satın alınması önemli bir göstergedir.Bulgar sanatçılar da dünyanın birçok yerinde düzenlenen çağdaş sanatetkinliklerinde daha yavaş da olsa yer almaktadırlar. Örneğin; Sofya Resim Trienalle’i, Gabrovo Mizah Bienali, Targovishte suluboya sempozyumu, resim ve heykel sempozyumları, sergiler ile sanatta seslerini duyurmaktadırlar.

4.Balkanlarda ortak sanat etkinlikleri; Balkan sanatçıları sergileri-İstanbul, Ankara, Edirne, Sofya,Gabrovo, İzmit, Plovdiv, Varna, İzmir. Türkiye ve Bulgaristan’da düzenlenen Resim ve Heykel sempozyumlarında Türk ve Bulgar ressamların katılımları hakkında bilgilerin yanısıra Uluslar arası Bienal’lere, Sanat Fuarlarına ve diğer sanatsal etkinliklere katılımların da değerlendirilmesi yapılacaktır.
Çağdaş Sanatta Türk ve Bulgar Sanatçılar

Çağdaş Sanatta Türk ve Bulgar Sanatçılar

Yazıyı beğen ya da paylaş:
Booking.com


Tavsiye Ettiğimiz Yazılar